• U slučaju odustanka, kupac ima pravo na povraćaj novca, odnosno refundaciju. Pravo na refundaciju može ostvariti u roku od 14 dana, od dana prijema robe. Po isteku ovog roka, proizvod se više ne može vratiti. Nakon prijema robe sa naše strane i provere proizvoda, dužni smo da vratimo novac kupcu u najkraćem mogućem roku. Prilikom korišćenja prava na odustajanje, roba mora biti vraćena u originalnom stanju, sa kompletnom ambalažom i etiketama!
  • Troškove dostave u oba pravca snosi kupac, osim u slučaju naše greške tj. slanja proizvoda koji je pogrešan ili neispravan – u tom slučaju troškove dostave snosimo mi.
  • Rok od 14 dana podrazumeva da proizvod u ovom roku bude primljen sa naše strane na zamenu, tj. poslat od strane kupca na vreme.