Ovaj sajt je u vlasništvu Lollipop Baby – www.lollipopbaby.rs. Korišćenje sajta podleže pravilima i uslovima korišćenja. Molimo Vas da se upoznate sa pravilima i uslovima korišćenja sajta, jer će se smatrati da ste korišćenjem sajta ista pročitali i prihvatili.

O B A V E Š T A V A M O:

 • da se osnovna obeležja robe mogu naći na našoj Web stranici.
 • da roba koja se prodaje putem naše Web stranice poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana;
 • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
 • kupljenu robu isporučujemo u roku od 2 do 5 radnih dana putem kurirske službe, na način kako je to definisano na strani „porudžbine i dostava“;
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na našem sajtu;
 • da potrošač robu koju kupuje putem našeg Internet sajta može platiti isključivo pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na dugme NARUČITE preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • da se saobraznost robe isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano na našoj Web stranici;
 • da je naša Internet prodaja dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosimo mi – Lollipop Baby.
 • da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMENA ARTIKLA.
 • da u slučaju prijema robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.
 • da za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju, na način koji je definisan za robu kupljenu putem online prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE.

Želimo Vam uspešnu kupovinu!